Träning bra vid depression

Vikhög 164-Mår Du inte bra? frågade kollegorna

-Jo

-Varför har Du då anmält Dig till en kurs i Body Awareness?

-Jag mår bra och vill gärna fortsätta göra det. Precis som jag går till gymmet för att kroppen ska må bra och hålla för ett långt aktivt liv, svarade min kloka kund

Att träna fysiskt och/eller mentalt är en god investering för hållbar hälsa. Har Du drabbats av depression visar en färsk avhandling vid Sahlgrenska akademin att träning har en positiv inverkan.

Forskare har utvärderat träning som ett komplement till antidepressiv medicinering. Personer med diagnostiserad depression delades in i tre grupper. Ena gruppen tränade konditionsinriktat, den andra gruppen tränade Body Awareness. Deltagarna tränade i grupp ledd av sjukgymnast 2 gånger/vecka under 10 veckor. Kontrollgruppen deltog inte i systematisk träning. Samtliga fick under studien antidepressiva mediciner.

Träningen i studien utgick från ett personcentrerat förhållningssätt, där övningarna anpassades till deltagarens behov, förväntningar och tidigare erfarenheter.

Personerna i gruppen som tränade konditionsinriktat förbättrade tydligt sin psykiska hälsa jämfört med kontrollgruppen. Även deltagare som tränad Body Awareness/ Basal Kroppskännedom minskade sina depressiva symtom, om än inte lika påtagligt.

– I vår uppföljande intervjustudie berättade deltagare om hur de kände sig levande igen och blivit mera aktiva. En kvinna uttryckte detta som att träningen ”kickstartar min kropp och hjälper mig att få kraft att kravla mig ur den här kokongen som jag är i”, säger doktoranden Louise Danielsson, som redovisar studierna i sin avhandling.

Studierna visar att deltagarna som tränade upplevde att de orkade mer hemma och tog mer sociala kontakter. Deltagarna beskrev också svårigheter med att komma igång med träning. Depressionen skapar ett motstånd att ta sig iväg hemifrån och gör det svårt att orka vara fysisk aktiv.

Träna tillsammans i grupp var motivationshöjande då det blev ett meningsfullt sammanhang. Deltagarna upplevde även att det var viktigt att träningen leddes av sjukgymnast.

Avhandlingens resultat stödjer tidigare forskning om antidepressiva effekter av träning och belyser betydelsen av träningens utformning och sammanhang, samt möjlighet till professionellt stöd.

– Våra resultat visar att träning kan användas inom primärvården i rehabilitering vid depression, säger Louise Danielsson.

Avhandling: Rörelse som berör: Ett personcentrerat fysioterapeutiskt perspektiv i behandling av egentlig depression

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.