Active meeting

Stillasittande har genom aktuell forskning visat skilja sig från fysisk inaktivitet och ha många negativa hälsoeffekter. Långvarigt stillasittande kan inte kompenseras med träning efter arbetets slut. I dagens samhälle kan det vara svårt att undvika stillasittande. Hur kan vi skapa förutsättningar för medarbetarna att vara aktiva under arbetsdagen? Hur skapar vi en miljö för effektiva möten, där vi kan bryta stillasittandet med enkla medel, minska risken för ohälsa, öka vår kreativitet, fokus och återhämtning under arbetsdagen?

Jag hjälper Ert företag hitta Era förutsättningarna för mer fysiskt aktiva möten.