Förebygga psykisk ohälsa

Det är mycket nu men det blir snart bättre? Eller blir det? Vi behöver arbeta aktivt med god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Vi hjälper Din och Din personal att bibehålla emotionell stabilitet i pressade situationer. Vi skräddarsyr utifrån individen och organisationens behov.

Vi erbjuder interaktiva workshops och föreläsningar på temat:

Hur den livsviktiga stressen påverkar oss och hur vi kan använda kroppen som verktyg för att ändra vårt tanke- och beteendemönster för att förbättra vårt välbefinnande, effektivitet, kreativitet och samarbetsförmåga.

”Anna är lugn och lätt att lyssna på, märks att hon har en lång och bred kunskap inom området. Låter lyssnarna agera aktivt med kropp och tanke vilket är en riktig krydda till föredraget. Kul och nytt,  tack.” (deltagare)

I Sverige var psykisk ohälsa under åren 2005 till 2012 den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor i arbetsför ålder, och bland män yngre än 50 år.

Det är dyrt med psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 65 miljarder kronor per år, om man räknar in sjukvård, sjukersättning och förlorad produktivitet. Det kostar den psykiska ohälsan i Sverige, enligt OECD. Med psykisk ohälsa menar forskarna depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Var sjätte arbetande svensk anser att han eller hon lider av utmattningssyndrom. Samma personer visar ofta symptom på nedstämdhet och ångest. På sikt löper dessa människor större risk än andra för att bli sjukskrivna. Utmattningssyndrom är ett tillstånd utlöst av långvarig stress, där den drabbade inte fått chans till tillräcklig återhämtning. Det är vanligt att den som drabbas av utmattningssyndrom också drabbas av en depression till en början.

Insjuknandet följer ofta ett mönster. När pressen ökar på att prestera på jobbet drar vi ner på umgänge och träning. Tar Du inte varningssignalerna på allvar förvärras symptomen med värk i kroppen, yrsel, minnesstörningar, skuldkänslor och en allmän glädjelöshet. Själva insjuknandet startar ofta väldigt dramatiskt med hjärtklappning, yrsel, akuta problem att hitta och att få fram rätt ord när man vill säga något.

Vi behöver förstå vad som driver oss att prestera, både på jobbet, fritiden och i motionsspåret. Vi kan drivas av piskan eller moroten. När vi drivs av moroten, drivs vi av glädjen och lusten. Vi är trygga och blir kreativa, vi presterar bra för vi kan hämta kraft och vila ibland. Våra fysiska och psykiska system får koppla ner ibland. Det är så vi evolutionärt är konstruerade. När grottmänniskan hade besegrat den sabeltandade tigern kröp de tillbaka in i grottan och nollställde alla stressystem. När vi drivs av piskan, aktiveras vårt hotsystem. Det innebär att vi kan få en kick av att lyckas, men vi kommer samtidigt ha ett stresspådrag. Vi kommer bli slitna och riskerar känna oss missnöjda även när vi når våra mål. Att investera i hållbara medarbetare ger framgångsrika arbetsplatser.