Belastningsergonomi

Medarbetarna får kunskaper om hur man förebygger överbelastning på leder och muskler. Med Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom belastningsergonomi som grund går vi igenom de vanligaste riskfaktorerna och hur man arbetar med en bra arbetsteknik för att orka mer i sitt arbete. Välutbildad personal utgör grunden i en framgångsrik organisation.

Utbildnings mål:
• Ökad kunskap inom god hälsa och arbetsmiljö
• Förebygga belastningsskador
• Uppfylla kraven på kunskap och information enl Belastningsergonomi AFS 2012:2

Metod:
• Teoretisk föreläsning i grupp
• Genomgång av utvalda praktiska moment

Vi skräddarsyr utifrån Era behov. Grundpaketet innehåller:

lyfta rätt• Grundutbildning 3 timmar
• Repetitionsutbildning 2 timmar (vid årlig återkommande utbildning)
• Vi kommer till er

Vid behov och önskemål har vi även uppföljning.

Heiman & Co vision är en stark kropp i balans & harmoni. Fokus på fysisk och psykisk hälsa ger friskare medarbetare och långsiktigt hållbara organisationer. Vi ser fram emot att samarbeta med Er! Varmt Välkommen!