Belastningsergonomi

Kroppen är vårt viktigaste verktyg. Hur kan vi använda den på bästa sätt för att orka med ett långt och innehållsrikt liv, både på arbetet och fritiden?

Genomgång av praktiska och teoretiska moment utifrån AFS 2012:5 och grunderna i Body Awareness

Medarbetarna får kunskaper om hur man förebygger överbelastning på leder och muskler. Med Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom belastningsergonomi som grund går vi igenom de vanligaste riskfaktorerna och hur man arbetar med en bra arbetsteknik för att orka mer i sitt arbete. Välutbildad personal utgör grunden i en framgångsrik organisation.

Utbildnings mål:
• Ökad kunskap inom god hälsa och arbetsmiljö
• Förebygga belastningsskador
• Uppfylla kraven på kunskap och information enl Belastningsergonomi AFS 2012:2

Vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån Era behov.

Ergonomi – Arbetsplatsgenomgång 2 timmar

Vår ergonomiutbildning ger kunskap om:

  • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
  • Hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas
  • Vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför
  • Tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.

Utbildningen utgår ifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift Belastningsergonomi, AFS 2012:2

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.