Moving forward Body Awareness

Body Awareness & Meditation.

Workshop 5 heldagar.

Body Awareness kan beskrivas som lågintensiva rörelser som stärker oss fysisk och mentalt. Det kan utföras oavsett plats, klädsel, situation och personliga förutsättningar. Både Body Awareness och meditation har vetenskapligt bevisade hälsoeffekter.

Workshopens tyngdpunkt ligger på praktiska, enkla, konkreta, skonsamma, lågintensiva övningar med ursprung i Body Awareness. Den innehåller även meditation i stillhet och rörelse samt reflektioner. Seminarium med teoretiska föreläsningar och diskussioner kring vetenskapliga teorier bakom stress, återhämtning, utveckling och förändringsprocesser ingår Alla delar innehåller moment som utförs individuellt, i par och i grupp.

Kursen integrerar Body Awareness med kunskap inom ledarskap, förändring, personlig utveckling och stresshantering. Under kursens gång tar deltagarna fram en plan för att uppnå individuella mål för ökad hälsa.

Workshopens längd kan skräddarsys utifrån företagets behov