Företag

Vi ordnar kick-off, hel- och halvdagar, för företag.

Vi har även möjlighet att delta med teoretiska föreläsningar och praktiska övningar i samband med utbildningsdagar.

Att köpa in en kurs i Body Awareness för att förebygga stress och psykisk ohälsa är en god och lönsam investering för Ditt företag/organisation.

Kontakta oss med Dina behov så berättar vi på vilket sätt Body Awareness kan hjälpa Dig, Dina chefer och Dina anställda.

Vi erbjuder även Ergonomi och hjälper Er med lagstadgat Systematiskt Arbetsmiljöarbete.