Den livsviktiga stressen

”Det är mycket nu men det blir bättre sen” Hållbar Hälsa – Vad är stress och hur kan vi själva påverka vår arbetsdag?

Föreläsningen ger medarbetarna kunskap om vad den livsviktiga stressen egentligen är. Hur vi påverkas när kraven och belastningen överstiger våra resurser, vilka varningssignaler vi bör uppmärksamma och vilka möjligheter deltagarna själva har att påverka sin hälsa och stressnivå i en fördelaktig riktning.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Målet är att öka kunskapen inom god hälsa och arbetsmiljö. Välutbildad personal utgör grunden i en framgångsrik organisation. Att undvika en sjukskrivning relaterat till ett utmattningssyndrom ger stora vinster på individ, organisation och samhällsnivå