Stresshantering

Vikhög 128Har Du något eller flera tecken på stress och bristande återhämtning?
Dåligt humör
Dåligt tålamod
Koncentrationssvårigheter
Minskad förmåga till empati
Förlorat omdöme
Svårare att fatta beslut
Sämre minne
Sämre immunförsvar
Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom
Risk för fetma och diabetes
Svårigheter för kroppen att läka skador
Värk
Svårigheter att hantera stress

Stress är en urgammal överlevnadsmekanism. Vår hjärna är evolutionärt gammal och reagerar fortfarande på samma sätt som när stenåldersmänniskan blev attackerad av en sabeltandad tiger. Idag utsätts vi dagligen för en stor mängd stressorer men tiden för reflektion och eftertanke är knapp. Det kan leda till fysisk och psykisk ohälsa.

Var sjätte arbetande svensk anser att han eller hon lider av utmattningssyndrom. Samma personer visar ofta symptom på nedstämdhet och ångest. På sikt löper dessa människor större risk än andra för att bli sjukskrivna. Utmattningssyndrom är ett tillstånd utlöst av långvarig stress, där den drabbade inte fått chans till tillräcklig återhämtning.
Det är vanligt att den som drabbas av utmattningssyndrom också drabbas av en depression till en början. Men det går inte att medicinera bort ett utmattningssyndrom med hjälp av antidepressiv medicin.
Insjuknandet följer ofta ett mönster. När pressen ökar på att prestera på jobbet drar vi ner på umgänge och träning. Till slut är det bara jobbet kvar. Tar Du inte varningssignalerna på allvar förvärras symptomen med värk i kroppen, yrsel, minnesstörningar, skuldkänslor och en allmän glädjelöshet. Själva insjuknandet startar ofta väldigt dramatiskt med hjärtklappning, yrsel, akuta problem att hitta och att få fram rätt ord när man vill säga något.

Vi behöver förstå vad som driver oss att prestera, både på jobbet, fritiden och i motionsspåret. Vi kan drivas av piskan eller moroten. När vi drivs av moroten, drivs vi av glädjen och lusten. Vi är trygga och blir kreativa, vi presterar bra för vi kan hämta kraft och vila ibland. Våra fysiska och psykiska system får koppla ner ibland. Det är så vi evolutionärt är konstruerade. När grottmänniskan hade besegrat den sabeltandade tigern kröp de tillbaka in i grottan och nollställde alla stressystem. När vi drivs av piskan, aktiveras vårt hotsystem. Det innebär att vi kan få en kick av att lyckas, men vi kommer samtidigt ha ett stresspådrag. Vi kommer bli slitna och riskerar känna oss missnöjda även när vi når våra mål.

Mental träning kan skydda oss mot stressrelaterade problem. Precis som med fysisk träning så måste vi göra det regelbundet för att det ska ha effekt. Vi är idag ganska medvetna om att vi behöver lägga tid på träning. Det finns Nationella riktlinjer som säger att vi bör röra på oss minst 30 minuter per dag, med samma intensitet som en rask promenad. Men det finns inga rekommendationer om att vi faktiskt behöver avsätta tid för att hjärnan ska få varva ner. Tar vi inte oss den tiden kommer vi snart få både fysisk och psykiska stressymptom

Vi erbjuder stresshantering i form av

  • Body Awareness Stärker dig både fysiskt och mentalt. Body Awareness är en metod som använder kroppen som redskap och jobbar med att medvetandegöra och förändra andnings, hållnings och rörelsemönster för att påverka tanke och beteendemönster. Hjärnan är plastisk. Precis som kontinuerlig stress ökar vår känslighet för stress, formas hjärnan positivt vid träning av mentala förmågor.
  • Kom-I-Gång Gruppträning Fysisk aktivitet skyddar hjärnan mot stress och depression. Svenska forskare har visat att muskelaktivitet renar blodet från ett ämne som bildas vid stress och är skadligt för hjärnan. Fysisk aktivitet utomhus tillför energi. Att träna i grupp ger en gemenskap och tillhörighet som är en viktig faktor för att öka vårt välbefinnande. Många upplever att det är lättare att somna då de efter fysisk aktivitet har rensat hjärnan på tankar är fysiskt trött på ett behagligt sätt. Att vistats utomhus i naturligt ljus kan också vara en hjälp att stärka immunförsvaret och reglera sömnen.
  • Meditera och vistas i naturen är gynnsamt för vårt psykiska välbefinnande.
  • Individuellt Kontakt mig
  • arbetsplatsen

Var sjätte arbetande svensk upplever att han eller hon lider av utmattningssyndrom. Är Du en av dem? Vad kan Du göra för att påverka din situation?

Testa om Du ligger i riskzonenVikhög 056Vikhög 164