Arbeta rätt vid bildskärm

Ergonomisk arbetsplats genomgång för att Arbeta rätt vid Bildskärmsarbete enl AFS 1998:05 samt Synergonomi

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljö ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt.

Vi som kommer till Er är legitimerade Fysioterapeuter

Vi utformar vår ergonomitjänst utifrån Era behov. Grundpaketet innehåller:
• 30 min gemensam föreläsning i grunderna för att arbeta rätt vid bildskärm
• 30 min individuell genomgång och justering av befintlig utrustning
• Skriftlig rapport med förslag på åtgärder
• Vi kommer till er

Vi rekommenderar en uppföljning där vi tillsammans med skyddsombudet går igenom den skriftliga rapporten och följer upp gjorda justeringar. Vi eftersträvar alltid i första hand att använda kroppen som verktyg framför att passivisera människan med mängder av hjälpmedel. I vissa fall kan det ändå bli nödvändigt med ergonomiska hjälpmedel och då hjälper vi även till i utprovningen av dessa.

Heiman & Co vision är en stark kropp i balans & harmoni. Fokus på fysisk och psykisk hälsa ger friskare medarbetare och långsiktigt hållbara organisationer. Vi ser fram emot att samarbeta med Er! Varmt Välkommen!Bildskärmsavstånd