Minskat stillasittande ger längre telomerer

Telomerer styr kroppetelomere_science_imgns förmåga till återhämtning och reparation. Enkelt uttryckt innebär längre telomerer sannolikt bättre förutsättningar för god hälsa och lång livslängd. Nu visar en svensk studie att telomerlängden går att påverka med livsstilsförändring och att minskat stillasittande har bättre effekt än ökad motion.

Överviktiga, stillasittande 68-åringar
Den aktuella studien är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och universiteten i Uppsala och Umeå. Resultaten bygger på information om en mindre grupp 68-åringar, väldigt stillasittande och överviktiga med bukfetma. Samtliga har ingått i en tidigare studie av samma forskarlag, där hälften av deltagarna slumpmässigt valdes ut till ett specialanpassat motionsprogram med fysisk aktivitet på recept under en sexmånaders period och resterande fick klara sig på egen hand.

Central betydelse för hälsa och livslängd
Telomerer styr cellernas förmåga till delning och är centrala för vår hälsa och livslängd. Man vet sedan tidigare att människor som rör på sig mycket och äter hälsosamt har längre telomerer än exempelvis rökare. Det har dock varit oklart om det går att påverka telomerlängden genom livsstilsförändringar. Forskarna bakom den nu publicerade studien ville därför undersöka om det motionsprogram som hälften av 68-åringarna fick genomgå hade någon effekt även på deltagarnas telomerer.

Telomererna dynamiska
Analyser visade att telomererna kan förkortas och förlängas under livet. För att se om det fanns något tydligt mönster för påverkan av telomerlängden, gick forskarna vidare och studerade eventuella förändringar mer i detalj, kopplat till bland annat lågintensiv träning, lågintensiv träning upprepning, moderat till högintensiv träning, stillasittande tid liksom total fysisk aktivitet.

Bryta stillasittandet viktigast
– Våra fynd talar för att 68-åriga individer som är väldigt stillasittande, överviktiga och har bukfetma får längre telomerer om de bryter stillasittandet. Däremot kunde vi inte se någon koppling mellan telomerförlängning och träning eller motionerande, vilket är intressant och visar vilket komplext fenomen fysisk aktivitet faktiskt är, säger Mai-Lis Hellénius, professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

”Stand up for health – avoiding sedentary behavior might lengthen your telomeres: secondary outcomes from a physical activity RCT in older people”, Per Sjögren, Rachel Fisher, Lena Kallings, Ulrika Svenson, Göran Roos, Mai-Lis Hellénius, British Journal of Sports Medicine, online 3 september 2014, doi: 10.1136/bjsports-2013-093342.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.