Massagens fördelar

En svensk studie tyder på att just mänsklig beröring med rörelse påverkar hjärnan positivt och kan minska stress och ångest.
Massage skulle alltså kunna motverka stress och ångest och fungera som ett komplement till medicinering och annan behandling av besvären.
En grupp deltagare fick massage och en grupp fick vila, sen mätte forskarna hjärtfrekvensen och hjärtfrekvensvariationen med hjälp av EKG.
Resultaten visade att den grupp som fick beröringsmassage fick en tydlig sänkning i stressystemet. Tidigare studier har visat att blodtrycket och hjärt- och andningsfrekvenserna har sjunkit, vilket också tyder på mindre stressreaktioner, men man har inte kunnat förklara hur effekterna uppstår
Beröringsmassage, hud mot hud, uppskattades som mest behaglig. Det aktiverade ett område i hjärnan som aktiveras när man mår bra. Samma område aktiveras också vid endorfinfrisättning, vilket skulle kunna förklara de positiva effekterna av massage – som till exempel minskad stress och ångest. Men det behövs fler studier för att slå fast dessa samband.
Friska människor som deltog i beröringsstudien beskrev massagen som att få en dos av lugnande läkemedel. De uttryckte bland annat att massagen kändes som en belöning, att deras välmående ökade och att stressen minskade.
Att kroppen svarar positivt på beröring kan vara något inbyggt i oss. Små barn blir lugna av beröring och tidigare studier har visat att nyfödda som inte får beröring lättare blir stressade längre fram i livet. Även hos djur minskar stressen när de rör vid varandra.
Målet med forskningen, som bestod av 4 olika delstudier, var att förstå hur massagemetoder som påverkar välmåendet även kan påverka andra system i kroppen. Att dessutom förstå mer om hur kroppen reagerar när vi mår bra, inte bara när vi mår dåligt.
Forskarnas slutsats är att beröringsmassage tycks vara ett bra komplement till vanlig behandling för att minska stress och ångest hos patienter.DSC_2432

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.