Meditation

Vikhög 128Vikhög 056Kan dagen börjar bättre än med en stund för Dig själv? Samla tankarna och gör Dig redo att möta dagen.

Avslappnad, piggare och friskare på samma gång!

Under passet blandar vi Za Zen och Kin Hin meditation.
Za Zen är en sittande meditation. Vi sitter i diamant- eller lotusställning och fokuserar på andning, närvaro och hållning.
Kin Hin är meditation i rörelse. Vi går medsols i andningstakt.

Meditation sänker kroppens tempo och ökar hjärnans förmåga att fokusera. Halten av stresshormoner sjunker, puls och andningsfrekvens går ner.
Studier har visat att meditation är bättre än både kaffe och en tupplur när tröttheten smyger sig på inpå eftermiddagen.
Nobelpritagaren Elisabeth Blackburn har visat att kronisk psykologisk stress ökar åldrandet på cellnivå. Telomerer utgör DNA-kedjans ändstycke i varje kromosom och skyddar arvsmassan vid celldelning. Korta telomererna är förknippat med vissa livsstilssjukdomar och livslängd. Genom meditation och en hälsosam livsstil kan nedslitningen av telomererna bromsas.
Studier har även visat att meditation stärker immunförsvaret.

”Mental närvaro ger förmågan och modet att medvetet välja”

En stunds meditation kan göra gott för Dig!

Under höstterminen 2015 erbjuder vi inga grupper med enbart meditation. Vi rekommenderar Dig istället att prova Body Awareness som alltid inleds med en stunds meditation. Vi erbjuder också en kostnadsfri meditationsintroduktion som Du kan lyssna på när och var Du än befinner Dig.