PT

008Coaching och Personlig Träning för Dig som vill må bättre men har svårt att komma igång.

Vi börjar alltid med ett samtal så att vi har en gemensam bild av Dina nuvarande resurser, förutsättningar, svårigheter, önskemål, drömmar och förväntningar.

Är Ni ett gäng kompisar som vill komma i form tillsammans går det bra att ”Dela på en PT!”

För att göra slag i saken, prisuppgift eller mer info kontakta mig.

Det absolut viktigaste för att lyckas komma igång är att Du har bestämt Dig. Bestämt Dig för att Du och Din hälsa är viktig och värd att prioritera.
Motivation i form av inre driv kraft, i form av morötter, är så mycket starkare och ger så mycket bättre förutsättningar för ett hållbart resultat än piskan och yttre faktorer.
Vad vill Du? Varför vill Du genomföra den förändringen? Har Du bestämt Dig?

För att få ett hållbart resultat av sin träning underlättar mål och uppföljning.

MÅL:
Mål kan vara
Genomförande Mål (Klara av att springa 5 km)
Prestations Mål (Springa 5 km på 30 minuter)
Känslomässig Mål (Kunna njuta av att springa 5 km)
Alla Mål bör vara SMARTa
Specifika
Mätbara
Accepterade
Realistiska
Tidsbestämda

Med tålamod och modet att lita på dina resurser och på processen kan du övervinna Dina hinder och hålla Dig till planen